W czwartek 16 listopada 2017 r. w Pilczycy odbyła się uroczystość upamiętniająca 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki.  Uroczystość ta została zorganizowana z inicjatywy mieszkańców wsi Pilczyca, Wójta Gminy Słupia (Konecka), Proboszcza parafii Pilczyca oraz Starostwa Powiatowego. Patriotyczne spotkanie rozpoczęło się w kościele pw. Św. Michała Archanioła od Mszy Świętej, która była sprawowana w koncelebrze pod przewodnictwem księdza dziekana z parafii Radoszyce Józefa Tępińskiego. Po uroczystej mszy świętej wójt Robert Wielgopolan przywitał zaproszonych gości a starosta Bagdan Soboń w krótkim przemówieniu przedstawił postać bohatera. Rys historyczny z mało znanymi wątkami życiorysu Tadeusza Kościuszki przedstawił historyk prof. Stefan Pastuszka. Na zakończenie pierwszej części uczniowie z Gimnazjum w Słupi zaprezentowali przepiękny program artystyczny. Druga część uroczystości rozpoczęła się od uformowania korowodu, który przygotował i poprowadził dyrektor SP Wólka  Andrzej Rudziński. Następnie militarna, kolorowa parada przeszła pod kaplicę św. Barbary, W uroczystej paradzie którzy byli ubrani w stroje z epoki kościuszkowskiej. W przemarszu wzięła również udział delegacja Ukraińców z Pohrebyszcza.  Na miejscu pod kaplicą św. Barbary w Pilczycy została odsłonięta i poświęcona tablica z piaskowca, będąca symbolem wdzięczności, jedności i szacunku dla ważnych społecznie wartości, takich jak pamięć i tożsamość upamiętniająca 200. Rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Mieszkańcy Pilczycy byli inicjatorami ufundowania tej tablicy. Po złożeniu wieńców wszyscy zaproszeni goście udali się na poczęstunek do Dziennego Domu Senior+, który został przygotowany przez uczestniczki zajęć w DD Senior+.