Wójt Gminy Słupia Konecka wraz ze Stowarzyszeniem Obrona Zwierząt z Jędrzejowa, informuje o możliwości bezpłatnej sterylizacji psów i kotów. Zabiegi odbywać się będą w specjalnie przygotowanym sterylkobusie. Akcja sterylizacji odbędzie się 27 maja 2018 w OSP Wólka. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy pod nr 41 391 11 47