obraz na podstronie


Wójt Gminy Słupia (Konecka) informuje, że cofnięte zostały rygory dotyczące utrzymywania drobiu wprowadzone w Polsce w związku ze zwalczaniem  wysoce zjadliwej grypy ptaków.


Na podstawie  §2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 5 kwietnia 2017 r. poz. 722)  traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091).