INFORMACJA

Szacowanie strat w uprawach rolnych

Wójt Gminy w Słupi Koneckiej informuje, że w związku z zaliczeniem województwa świętokrzyskiego do obszarów zagrożonych suszą, Gminna Komisja przystąpi do oszacowania strat w uprawach rolnych. Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie (oszacowanie odbywa się na pisemny wniosek rolnika) do tutejszego Urzędu w terminie od 05.07.2018 r. do 13.07.2018 r. Po tym czasie wnioski nie będą rozpatrywane.

Wnioski o szacowanie strat są dostępne w Urzędzie Gminy w Słupi, oraz na stronie internetowejwww.slupiakonecka.pl

We wniosku w pozycji szkody powstałe w uprawach rolnych należy wpisać rodzaj uprawy, powierzchnię strat. Należy również wpisywać uprawy, w których nie wystąpiły straty podając powierzchnię każdej uprawy. Rolnicy, którzy posiadają zwierzęta również powinni wpisać je we wniosku.

Wnioski muszą być zgodne z danymi jakie składane są do ARiMR o dopłaty obszarowe.

Do wniosku o szacowanie strat należy dołączyć: wniosek o dopłaty bezpośrednie, zgłoszenie zwierzątdo systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ); oraz nakaz płatniczy. Osoby, które składały oświadczenie do ARiMR tylko okazują ię nakazem płatniczym. Wnioski o dopłaty obszarowe w przypadku braku kopii należy wydrukować ze strony internetowej ARiMR w zakładce E-wniosek.

Ponadto informuję, że na stronie internetowej www.susza.iung.pulawy.pl prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, w zakładce Raporty-wersja tabelaryczna, można na bieżąco śledzić wiadomości dotyczące suszy na terenie Gminy Słupia Konecka.

Oszacowaniu podlegają wyłącznie uprawy znajdujące się jeszcze na polu (nie zebrane)

Załączniki:

  1. WNIOSEK__O_OSZACOWANIE_STRAT_2018_18-06-2018.doc
  2. Zalacznik_do_wniosku_o_oszacowanie__szkod_powstalych_w_wyniku_niekorzystnego_zjawiska_atmosferycznego_ w_gospodarstwie informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.doc
  3. informacja-o-pomocy-zesrodkow-krajowych-dla-producentow-rolnych-poszkodowanych-w-wyniku-niekorzystnych-zjawisk-atmosferycznych-w-tym-suszy.pdf