obraz na podstronie

Drodzy Mieszkańcy
Miło nam poinformować, iż znaleźliśmy się na Lista podstawowa projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.0-IZ.00-26-105/17 w ramach działania 3.1  Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
Poniżej w/w wspomniana lista.