O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy w Słupi informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie:

od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku

Wnioski należy składać wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017r. do 31  lipca 2017 r.

Przyjmowanie wniosków: Urząd Gminy w Słupi, pokój Nr 14


Wójt Gminy Słupia (Konecka)

/-/ Robert Wielgopolan


Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2017

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej