W dniu 28 września 2019r. odbyły się uroczyste obchody 75 rocznicy Bitwy pod Rudą Pilczycką. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10 mszą świętą w Domu Pomocy Społecznej „Etola” koncelebrowaną przez proboszcza parafii Pilczyca ks. Dariusza Szambora oraz wikariusza ks. Marcina Pietrasa. Wśród zaproszonych gości byli: Bartłomiej Dorywalski- Wicewojewoda Świętokrzyski, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Łopuszno z prezesem Stanisławem Komisarczykiem, Polskie Drużyny Strzeleckie na czele z majorem Januszem Stępniem, Radni Gminy Słupia Konecka. Dalsza część uroczystości miała miejsce przy pomniku. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego nastąpiło złożenie wieńców. Po wspólnej modlitwie i złożeniu kwiatów uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pilczycy przedstawili okolicznościowy program artystyczny. Na koniec uroczystości Wójt Gminy Robert Wielgopolan dziękując zebranym za przybycie,zaprosił na poczęstunek.