GMINNE ZAWODYSPORTOWO-POŻARNICZE

Tegoroczne zawody gminne sportowo -pożarnicze odbyły się 22 września 2019 rw Radoszycach o godzinie 14.00. Wzięło wnich udział łącznie 7 drużyn( tym 4drużyny z Gminy Słupia Konecka i 3 drużyny z Miasta i Gminy Radoszyce. Otwarcia dokonałPrezesZMGZOSP RPw Radoszycach druh Wiesław Basiak, który przywitałprzybyłych gości oraz wszystkich uczestników. Jednostki ochotniczych straży pożarnych rywalizowały w dwóch konkurencjach w sztafecie pożarniczejoraz w ćwiczeniachbojowych potocznie zwanych „ bojówką”. Nad prawidłowościami wykonywanych konkurencji czuwała komisja sędziowska wskładzie Małgorzata Trojan PSP Końskie, straszy kapitan Mariusz Czapelski, straszy aspirant Gerard Pachulec oraz druh Grzegorz Zganiacz komendant gminny OSP Fałków i druh Jan Chrabąszcz komendant gminny OSP Końskie.

Klasyfikacja drużyn OSP zGminny Słupia Koneckaprzedstawiła sięnastępująco:

  • Miejsce OSP Czerwona Wola,
  • Miejsce OSP Słupia,
  • Miejsce OSP Ruda Pilczycka,
  • Miejsce OSP Mnin.

Klasyfikacja drużyn OSP z Miasta i Gminy Radoszyce przedstawiła się następująco:

  • Miejsce OSP Jakimowice,
  • Miejsce OSP Wilczkowice,
  • Miejsce OSP Radoszyce.