Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i kobiecych, grup nieformalnych oraz instytucji i podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego na II Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej, które tegorocznie odbędzie się pod hasłem "Produkt tradycyjny i lokalny czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich". Spotkanie odbędzie się 11 marca 2016 roku o godzinie 9.00 w naszym Ośrodku w Modliszewicach. W trakcie poruszona zostanie tematyka dotycząca produktu tradycyjnego, regionalnego i lokalnego oraz form i zasad ich sprzedaży. Odbędzie się także prezentacja tych produktów.


W trakcie prezentacji produktów tradycyjnych na terenie powiatu poznamy opis i receptury produkowanych serów podpuszczkowych, a przede wszystkim poznamy osobę przedsiębiorczą produkującą takie sery, jako przykład odniesionego sukcesu rynkowego.

Wykład podczas II Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej przeprowadzi ekspert do spraw produktów Izabella Byszewska – Prezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie karty zgłoszenia w formie elektronicznej (podpisany skan) na adres:

halina.szymanska@sodr.pl

lub w formie papierowej na adres: ŚODR Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 marca 2016 r.

Udział w forum jest bezpłatny!


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.


Szczegółowe informacje:

St. specjalista do spraw PWGDiA Halina Szymańska
tel.: 41 372 22 84 do 86

Naciśnij na poniższy obraz aby przejść do artykułu.