Ekonomia społeczna – szansą na rozwój

30 maja 2016 roku w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach odbyła się konferencja pn: „Ekonomia społeczna dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego”zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Konferencję otworzył Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, oraz Piotr Żołądek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Konferencja miała na celu pokazanie jak efektywnie wspieraćekonomię społeczną oraz jakie ona daje szanse i wyzwania dla lokalnej społeczności. Na konferencji prócz części teoretycznej przedstawione zostały przykłady działających już w województwie świętokrzyskim spółdzielni socjalnych.Swoim doświadczeniem z innymi dzielił się Jarosław Kuba Prezes LGD „Kamienny Krąg”, który opowiedział zgromadzonym o inwestycjach w gminie Bałtów oraz jak ekonomia społeczna i partnerstwo trójsektorowe ożywiło rozwój społeczno – gospodarczy gminy Bałtów i przyczyniło się do osiągnięcia sukcesu.O swojej spółdzielni socjalnej „Dziecięcy Świat” jej początkach, trudnościach i aktualnym stanie opowiedział Wójt Gminy Dwikozy – Marek Łukaszek oraz Dorota Ferenc – Gałęza - Prezes Spółdzielni. „Dziecięcy Świat” byłpierwszym żłobkiem w powiecie sandomierskim. Jego początki nie były łatwe. Po adaptacji pomieszczeń w szkolew Mściowie żłobek z jednym podopiecznym zaczął funkcjonować w styczniu2015 roku.W chwili obecnej do żłobka zapisanych jest 16 podopiecznych oraz z konieczności utworzona została lista oczekujących na przyjęcie, co pokazuje jak dobry to był pomysł i jakie jest na niego zapotrzebowanie.
Na konferencję przyjechała również delegacja „Samorządowej” Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Radoszycach. Nasza Spółdzielnia powstała na mocy porozumienia podpisanego w dniu 11 stycznia 2016 r. w Radoszycach pomiędzy Wójtem Gminy Radoszyce – Michałem Pękalą, Wójtem Gminy Słupia – Robertem Wielgopolanem oraz Wójtem Gminy Ruda Maleniecka – Leszkiem Kucą. Na konferencji w imieniu Spółdzielni głos zabrał Wójt Gminy Radoszyce – Michał Pękala, który opowiedziało potrzebach stworzenia Spółdzielni oraz o już poczynionych krokach, aby w jak najszybszym czasie rozpoczęła swoją statutową działalność.