OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Słupia (Konecka) informuje, że od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016r. będzie można składać wnioski o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Słupi w pokoju nr 13.

Kryteria dochodowe dla:

- osoby samotnie gospodarującej – nie więcej niż 951 zł

- osoby w rodzinie – nie więcej niż 771 zł

Wszelkie informacje odnośnie wniosków i pomocy żywnościowej można uzyskać pod numerem telefonu 41 391 11 47.

Zalacznik nr 5 do Wytycznych - oświadczenie