Gmina Słupia (Konecka) bierze po raz drugi udział w IV edycji programu „Umiem Pływać”. Celem programu jest wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej dla uczniów zamieszkałych w miejscowościach bez pływalni, upowszechnienie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływackich przez uczniów nauczania początkowego.

Program, który obejmie 30 uczniów klas III szkół podstawowych naszej gminy (14 dziewczynek i 16 chłopców), polega na zapewnieniu ww. grupie dzieci transportu na basen w Centrum Sportowo-Rekreacyjne "Olimpic" Strawczynek, gdzie uprawniony instruktor nauki pływania przeprowadzi 20 lekcji po 45 minut każda. W ramach programu odbędzie się także szkolenie dla uczestników z zakresu zasad bezpiecznego wypoczynku i przebywania na akwenach wodnych. Zajęcia odbywają się
w poniedziałki i środy w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca tego roku. Na zakończenie dzieci otrzymają certyfikaty i tematyczne nalepki.

Program „Umiem Pływać” realizowany jest przez Gminę Słupia (Konecka) przy współpracy WSZS w Kielcach, współfinansowany przez Ministerstwo Turystyki i Sportu oraz Urząd Marszałkowski w Kielcach.