Radosny okres Świąt Bożego Narodzenia to czas oczekiwania, czas nadziei, pokory, czas miłości. W tych dniach kierujemy swe myśli ku naszym bliskim – rodzinom i krewnym, ale też ku osobom starszym, samotnym, potrzebującym naszego wsparcia i opieki. Szczególnie teraz kiedy zanikają więzi społeczne, zanika tradycja, a bezpośredni kontakt człowieka zastępuje telefon czy komputer. 19 grudnia tradycją lat ubiegłych odbyła się wigilia w Dziennym Domu „Senior+” w Pilczycy. Przy wspólnym stole wraz z Wójtem Robertem Wielgopolanem oraz marszałkiem Mariuszem Goskiem zasiedliproboszcz Dariusz Szambor, wikariusz Marcin Pietras, Dyrektor DPS „Etola” Iwona Wielgopolan, członek zarządu powiatu koneckiego Dariusz Banasik, przewodniczący Rady Gminy Mirosław Wilk z licznie przybyłymi radnymi, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy, uczestnicy DD „Senior+”, kierownicy oraz pracownicy GOPS oraz Urzędu Gminy, a co najbardziej cieszy serca nasze licznie przybyli samotni mieszkańcy naszej małej Ojczyzny. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11:00 Jasełkami przygotowanymi przez uczniów Szkoły Podstawowej w Pilczycy. Po przepięknym występie artystycznym Wójt Gminy Słupia Konecka Robert Wielgopolan, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Mariusz Gosek, Członek Zarządu Powiatu Koneckiego Pan Dariusz Banasik, Przewodniczący Rady Gminy Słupia Konecka Mirosław Wilk wraz z Radnymi Rady Gminy Słupia Konecka złożyli wszystkim zebranym Bożonarodzeniowe życzenia. Następnie rozpoczęła się degustacja potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Słupia Konecka. Modlitwę tego dnia poprowadzili księża parafii pw. św. Michała Archanioła w Pilczycy proboszcz Dariusz Szambor oraz Marcin Pietras. Oni także przekazali całej społeczności najserdeczniejsze świąteczne życzenia. Na koniec odbyło się wspólne kolędowanie, które dźwiękami keyboard’u uświetnił Pan Antoni Trojanowski. W ramach podziękowania za coroczne przygotowania Wigilii i ciepłe przyjęcie w Dziennym Domu „Senior +” Wójt Gminy Słupia Konecka Robert Wielgopolan wręczył, uczestnikom „ciepłe” upominki.Wesołych Świąt !