Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół gminy Słupia (Konecka),
życzę pogody ducha, sukcesów w dzieleniu się swoją wiedzą i doświadczeniem,
poczucia spełnienia i satysfakcji zawodowej oraz tego,
by ich odpowiedzialna praca zawsze znajdowała uznanie w sercach wychowanków i ich rodziców.
 Wójt Gminy Słupia (Konecka) - Robert Wielgopolan