Segregacja odpadów przydatne linki:

https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/infografiki

https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/artykuly

https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/materialy-video

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY SŁUPIA KONECKA

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH – ROK 2021


INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPADÓW Z MIEJSC KWARANTANNY

Informacja dotycząca odbioru odpadów wielkogabarytowych


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY SŁUPIA KONECKA

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH - 2020 ROKZawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH - 2019 ROK - II Połowa

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH - 2019 ROKHARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH - 2018 ROK


SENS HIERARCHII POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH – 2017 ROK


Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierajace odpad...


Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi


Harmonogram odbioru odpadów komunlanych z terenu Gminy Słupia na rok 2016r.


Gospodarka odpadami komunalnymi ulotka informacyjna


Informacja o firmie odbierającej odpady komunalne


Informacje o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu


Nie pal śmieci


Zasady segregacji odpadów komunalnych


Przydomowe kompostowanie


Ciekawostki ekologiczne