Stawki podatkowe w podatku rolnym - uchwała

Stawki podatkowe w podatku od nieruchomości - uchwała

Stawki podatkowe w podatku od środków transportowych - uchwała


Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Słupia

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2015


Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

UCHWAŁA  NR XIV/75/2015 RADY  GMINY  SŁUPIA  (KONECKA) z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości  stawek  podatku od środków  transportowych


INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO OBOWIĄZUJĄCA OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU


Deklaracja na podatek od nieruchomości obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku

Deklaracja na podatek rolny obowiązująca od 1 stycznia2015 roku

Deklaracja na podatek leśny obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku


Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019

Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników oraz o osiąganym dochodzie z gospodarstwa rolnego


1. Informacja o gruntach

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

2. Informacja o lasach

Załącznik 1 

Załącznik 2

Załącznik 3. 

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

4. Deklaracja podatek leśny

Załącznik 1

Załącznik 2

5.Deklaracja podatek od nieruchomości

Załącznik 1

Załącznik 2

6.  Deklaracja podatek rolny

Załącznik 1

Załącznik 2

7. Uchwała środki transportu

Deklaracja środki transportu

Załącznik 1