Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą”

forma prawna: stowarzyszenie

Adres siedziby, kontakt:

ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce

Biuro LGD "Nad Czarna i Pilicą"

ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno
tel. (0-41) 380 81 33, fax. (0-41) 391 50 68

e-mail: biuro@nadczarnaipilica.pl

http://nadczarnaipilica.pl

Rejestry:

Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000256130

Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 260236988