Robert Wielgopolan

telefon: 41 391-11-47  

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy:

Poniedziałek - w godz. 12:00 - 16:00

Piątek - w godz. 8:00 - 13:00